Verslag Symposium the Tipping Point

 • Verslag Symposium the Tipping Point

  Verslag Symposium the Tipping Point

  Vrijdag 16 december jl. heeft voorafgaand aan het uitspreken van de afscheidsrede van Jos Lichtenberg het symposium The Tipping Point plaatsgevonden. Centraal bij dit symposium stond het debat met betrekking tot de noodzakelijke kanteling in de bouwsector om een antwoord te kunnen geven op de grote maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen. Rob Hoogma, directeur van Siza, waarschuwt de sector: “Als de bouwsector zelf niet in actie komt, dan komen andere sectoren het overnemen.”

  Opdrachtgever als katalysator van de verandering
  Het symposium ging van start met drie lezingen die de kanteling aan de kant van opdrachtgevers illustreerde. Zo werd er gesproken over de ontwikkelingen van Het Nieuwe Dorp door Rob Hoogma en de impact die de veranderingen in de zorg hebben op de nieuwbouw en de rol als opdrachtgever. Lennart Graaf volgde met een betoog over de laatste minuut op aarde die we nog hebben om radicaal te veranderen en daarmee te voorkomen dat we van de aarde worden weggevaagd. Projectontwikkeling krijgt volgens hem een geheel nieuwe invulling en een nieuwe aanvliegroute. Met BLOC ontwikkelt hij vernieuwende en disruptieve concepten die regionale vraagstukken raken. Op basis van deze concepten worden belangenpartijen benaderd om de ontwikkeling te ondersteunen. Zo worden de grootste projecten waarheid. Projecten die via de traditionele marktbenadering nooit gerealiseerd zouden kunnen worden. Hij noemde in dat kader The Dutch Windwheel, the Dutch Mountains en De Academy bij Siza. Stan Vermeulen van Rogus bevestigde dat het gaat om de kracht van de vraag, niet om de macht van de vraag van opdrachtgevers. Hij introduceert het high performance tendering, waarbij de aanbieder op basis van een vooraf besproken budget concurreert op wat hij voor dat budget levert.
  In debat met Hannie Stappers (Rockwool), Eugene Peeters (P&H Adviseurs) en Mick Eekhout (Octatube), die elk op een onderscheidende wijze hun producten en diensten aanbieden, zijn tijdens het debat ontwikkelingen vanuit de markt onder de loep genomen. Zij bevestigden het beeld van de drie sprekers. De partijen die nu niet in beweging komen, gaan geen glorieuze toekomst tegemoet.

  We’re on!
  Monique Donker sloot het symposium af, door in te gaan op de rol die wij allen als klein radertje hebben in het grotere geheel. Het gaat niet zozeer om het uitvinden van nieuwe oplossingen. Er zijn al tal van innovaties die inspelen op de aankomende veranderingen. Het is nu noodzaak om ervoor te zorgen dat deze innovaties verder worden verspreid in de markt. Zij gaf de zaal vier praktische tips om vandaag direct zelf het verschil te gaan maken, zoals inzicht verkrijgen van de daadwerkelijke impact van een innovatie op de markt en vanuit daar een strategie te bepalen.

  Tot slot
  Het symposium The Tipping Point is een eerste aanzet tot het bespreekbaar maken van de benodigde kanteling. Na afloop is alle deelnemers gevraagd hun visie te delen met de organisatie. Deze visies worden gebruikt om partijen na het symposium met elkaar in verbinding te brengen en samen een zetje te geven om de kanteling te gaan realiseren.

   

  Leave a comment

  Required fields are marked *