Succesvol innoveren heb je zelf in de hand?

 • Succesvol innoveren heb je zelf in de hand?

  Succesvol innoveren heb je zelf in de hand?

  Een reflectie op de Innovatiekring Inspiration Meetings

  In maart heb ik samen met Jos Lichtenberg meerdere Innovatiekring Inspiration meetings mogen organiseren. Het doel van deze sessies was om samen met innovatoren in de markt in gesprek te gaan over de veranderingen die we allemaal in de markt voelen. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we in deze turbulente tijd succesvol reageren op de veranderingen en nu strategische keuzes maken om de bouw van de toekomst vorm te geven?

  Een oproep die blijkbaar een schot in de roos was. De reactie op de in de nacht verzonden uitnodiging zorgde ervoor dat de eerste sessie om half 8 ‘s morgens al vol zat en de aanmeldingen bleven de daarop volgende dagen binnen stromen. Helaas lieten de agenda’s het niet toe om iedereen te bedienen en hebben we ons moeten beperken tot 5 sessies. Via een serie van een aantal blogs willen Jos en ik de Inspiration Meetings en het initiatief van de Innovatiekring nu verder verspreiden.

  De crisis als zegen voor innovatie?
  We zijn de sessies gestart met de stelling: De crisis is een zegen geweest voor innovatie. De meningen waren hierover verdeeld met als conclusie dat ze crisis zowel een zegen als een vloek is geweest die de sector jaren lang heeft overschaduwd. Ze heeft geleid tot stilstand, maar ook tot een impuls in het nieuwe denken en bouwen. Zonder crisis hadden we niet gestaan waar we nu staan. De markt is enorm veranderd en of je het wilt geloven of niet, er zal de komende tijd nog veel meer veranderen in de bouwsector. Er is een ‘onderwereld’ die zich aan het heroriënteren is op de uitdagingen van de toekomst.

  Rood en blauw denken
  Het lijkt of de crisis plots aan het einde is gekomen. Eind 2016 heeft een kanteling plaatsgevonden die heeft geleid tot een impuls in de arbeidsmarkt en in productie. Als gevolg zie je dat bedrijven weer terug vallen in oude patronen. Daar waar tijdens de crisis geen geld en tijd was om te investeren in innovatie, staat investeren in innovatie nu op een laag pitje omdat de achterstand ingehaald moet worden en er een tekort is aan mensen om de vraag aan te kunnen. Zonder schaamte worden er uitspraken gedaan als: “wij hebben jaren moeten bloeden, nu is de opdrachtgever aan de beurt.” Dit is wat men noemt rood denken, kansen pakken in een rode oceaan, waarbij men strijdt op prijs met gelijke producten en oplossingen.

  Gelukkig denkt niet iedereen zo. Er tekent zich namelijk ook een blauwe oceaan af, waarin bedrijven die worden gedreven door blauw denken elkaar vinden (Kim et al., 2005). Deze bedrijven zoeken kansen en onderscheiden zich op toegevoegde waarde en kwaliteit. Zij zijn zich nu aan het heroriënteren en innoveren op verschillende trends zoals circulair bouwen, krimp, materiaalschaarste onder worden, en de gezondheid van gebouwen in relatie tot hoge verzekeringskosten.

  Maar hoe zorg je voor succes?
  De deelnemers aan de Inspiration Meetings zijn unaniem: Innovatie is veel meer dan het hebben van een gouden idee alleen. Succes in de blauwe oceaan bereik je niet zomaar. Daarbij is zowel het proces dat je doorloopt als om het idee te ontwikkelen, als de implementatie van het idee in de markt van groot belang. Beide zijn niet eenvoudig en vergen een gestructureerde aanpak. Tijdens de Inspiration Meetings hebben we onze kennis gedeeld en de deelnemers meegenomen in de techniek van gestructureerd innoveren en implementeren. Uit onderzoek van Jos naar de succes- en faalfactoren in innovatieprocessen komt namelijk als grootste faalfactor naar voren dat bedrijven het innovatieproces niet gestructureerd aanpakken, waardoor de stappen door elkaar heen lopen en er vooraan in het proces onnodig tijd en geld wordt verspild. Door een ongestructureerd proces wordt het tevens lastiger om als kartrekker je rol te vervullen en draagvlak binnen de organisatie te creëren en te houden. Gestructureerd innoveren doe je onder andere door zes stappen te doorlopen. Deze zijn weergegeven in onderstaand schema, dat is ontwikkeld door Jos. Het schema heeft zich al jaren bewezen in de praktijk. Op basis hiervan heeft Jos meerdere projecten tot een positieve marktintroductie begeleid.

  productontwikkelingsproces-jos-lichtenberg
  Afbeelding: zes stappen plan productontwikkeling ontworpen door Jos Lichtenberg

  Implementatie van de innovatie
  De implementatie van innovaties in de bouwsector wordt vaak onderschat. Men denkt hier vaak pas aan wanneer de testen zijn uitgevoerd en de eerste pilot projecten zijn gerealiseerd. Nu is het aan de marketing afdeling om aandacht te vragen bijvoorbeeld door erover te schrijven en te publiceren. Maar een dergelijke aanpak doet onrecht aan de innovatie. Zo blijk uit onderzoek dat ik in het kader van mijn PDEng aan de 4TU heb uitgevoerd. Ik werd gedreven door mijn verbazing waarom innovaties die niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook een beter verdienmodel opleveren, zo traag worden geadopteerd door de bouwsector. In dit kader heb ik observaties uitgevoerd in de enorme proeftuin aan innovaties op het gebied van projecten, concepten, producten en diensten die me is aangereikt ten tijde dat ik bij Slimbouwen werkte en de periode daarna. Dit onderzoek toont aan dat de implementatie van de innovatie in de bouwsector zeer complex is en zeker zo belangrijk, of misschien zelfs belangrijker is dan de innovatie zelf. Een goede implementatie vraagt een gedegen strategie, die niet pas aan het eind van het proces wordt bedacht, maar die al tijdens het innovatieproces de nodige aandacht verdient. Sta daarom tijdens de ontwikkeling stil bij de impact van de innovatie. Kijk niet alleen naar een doelgroep, maar verdiep je binnen de doelgroep in het juiste segment waar men ontvankelijk is voor je innovatie. Daarnaast kan het lonen om al tijdens de ontwikkeling het idee te pitchen bij de beoogde doelgroep om het idee aan te scherpen voordat je de kostbare fases in gaat. Om dit proces beter te laten verlopen heb ik het Implovatie Model ontwikkeld.

  implovatie_model_ir-m-donker_pdeng
  Afbeelding: Implovatie Model, ontwikkeld door Monique Donker

  Innovatiekringen
  Ja, succesvol zijn met innovatie heb je voor een heel groot deel zelf in de hand. Om ondernemers te helpen grip te krijgen op het innovatieproces en kansen op succes te vergroten ben ik met Jos het initiatief Innovatiekring gestart. Ons doel is om te inspireren, te verbinden, trainen en daadwerkelijk te doen. Het spreekwoord is niet voor niets: één steen in het water, geeft vele kringen, vele kringen hebben veel effect. En effectief zijn, is wat de sector nodig heeft om antwoordt te kunnen geven op de vraagstukken die op ons af komen.

  We hebben verschillende varianten van de Innovatiekring ontwikkeld van laagdrempelig samenkomen tijdens de Innovatiekringgesprekken, tot intensieve zware trajecten waarin ontwikkelen van innovaties en de implementatie hiervan naast trainen centraal staat. Zo bieden we onze kennis aan en is er voor iedereen wat te halen. In de volgende blog zal Jos verder ingaan op deze verschillende varianten van de Innovatiekringen, waarna we in opvolgende blogs dieper ingaan op ontwikkelingen in de markt, kennis over innoveren en de implementatie van innovaties.

  Dus tot de volgende blog!

  Mede namens Jos,

  Groeten Monique – Co-initiator Off Road Innovations

  Leave a comment

  Required fields are marked *